Cum pot obține absolvenții de liceu și facultate ajutorul de șomaj? Iată procedura

sursa foto: alba24

Absolvenții instituțiilor de învăţământ în vârstă de minimum 16 ani, ce nu-și găsesc un loc de muncă în cel mult 60 de zile de la finalizarea studiilor, au dreptul de a solicita indemnizația de șomaj, anunţă Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București.

„Prin absolvent al unei instituții de învăţământ se înţelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii”.

Indemnizația de șomaj de care ar beneficia absolvenții este de 262 de lei pe lună şi reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj şi stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, se arată în comunicatul emis de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București citat de edupedu.ro

„În cazul elevilor care nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigenţă, dată înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.”

Potrivit structurii anului școlar 2021-2022, clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă încheie cursurile la data de 27 mai 2022 – cu două săptămâni înaintea celorlalți elevi de liceu.

Actele  necesare  pentru  înregistrarea  absolventului  la  A.L.O.F.M., ca persoană în  căutarea unui loc de muncă, sunt:

  • actul de identitate;
  • actele de studii şi de calificare  sau  adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
  • declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate – tipizat disponibil pe website-ul: www.anofm.ro – agentia AMOFM Bucureşti secţiunea Persoane fizice/Indemnizaţii de şomaj şi venituri de completare.

Lasă un răspuns