ANRE vrea să modifice principiile de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță

sursa foto: digi24

ANRE vrea să modifice principiile de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță, fiind stabilit să desemneze un număr de cel puțin 5 FUI al căror indice de piață cumulat, din punctul de vedere al energiei vândute și al numărului de locuri de consum din portofoliu, să fie de minimum 60%.

Proiectului de Ordin privind aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice este supus consultării publice până pe 18.05.2022.

Proiectul este disponibil pe site-ul ANRE și sunt preconizate mai multe modificări principale.

– reunirea Regulamentului de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță de energie electrică și a Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă într-o singură reglementare
– modificarea principiilor de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță, fiind stabilit ca ANRE să desemneze un număr de cel puțin 5 FUI al căror indice de piață cumulat, din punctul de vedere al energiei vândute și al numărului de locuri de consum din portofoliu, să fie de minimum 60%
modificarea criteriilor de eligibilitate ce trebuie îndeplinite în vederea desemnării în calitate de FUI
– introducerea obligației pentru FUI de a avea încheiate contracte de distribuție cu fiecare OD concesionar, special pentru clienții preluați în regim de ultimă instanță
– introducerea obligației pentru FUI de a avea o adresă de e-mail dedicată corespondenței referitoare la furnizarea energiei electrice în regim de ultimă instanță
– introducerea obligației pentru FUI de a transmite prețul de ultimă instanță cu cel puțin 7 zile înaintea lunii pentru care se face nominalizarea, astfel încât, la data de 1 ale lunii să fie cunoscută Lista de nominalizare a FUI, precum și a posibilității de a stabili prețul UI de facturare după primirea de la OPCOM a dezechilibrelor determinate pe baza valorilor măsurate și aprobate aferente unei luni, astfel încât facturarea să ia în considerare prețul real de achiziție
– introducerea posibilității ca FUI să refuze preluarea unor noi locuri de consum, dacă volumul energiei electrice consumate de către clienții preluați (determinat pe baza consumului lunii anterioare) ajunge la 30% din volumul energiei electrice furnizate clienților din portofoliul FUI în ultima lună pentru care există date raportate (alții decât clienții preluați); în cazul în care FUI nominalizat se află în această situație, ANRE nominalizează un alt FUI pentru perioada rămasă până la finalul lunii
– introducerea preluării automate de către FUI nominalizat a clienților noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel mult 1 MVA, în situația încetării contractului de furnizare a energiei electrice prin ajungere la termen sau prin reziliere de către furnizorul actual
eliminarea obligației de semnare a contractului de furnizare a energiei electrice în regim de ultimă instanță, drepturile și obligațiile prevăzute de acesta fiind valabile, și introducerea acestuia ca și anexă la Regulament
– introducerea unei prevederi cu privire la limitarea duratei contractelor de furnizare a energiei electrice în regim de UI
reglementarea modului de constituire/actualizare/executare a garanțiilor financiare în cazul clienților noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de peste 1 MVA, precum și în cazul clienților noncasnici pentru locurile de consum pentru care, pe parcursul derulării relației contractuale, a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru neplata contravalorii facturilor de energie electrică.