România va trimite în Turcia încă o echipă de salvatori

sursa foto: Nicolae Ciuca / Facebook

România va trimite în Turcia încă o echipă de salvatori, precum şi încă doi medici şi doi asistenţi şi personal specializat cu echipe canine, conform unei decizii adoptate miercuri dimineaţă de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Aceeaşi decizie stabileşte că MApN este abilitat să desfăşoare misiuni pentru transportul personalului, mijloacelor şi echipamentelor altor state care acordă sprijin Republicii Turcia sub egida Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniuni.
*

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂRE nr. 4 din 08.02.2023 privind suplimentarea acordării de asistenţă internaţională, cu titlu gratuit, Republicii Turcia

Având în vedere cutremurul major produs în data de 06.02.2023 pe teritoriul Republicii Turcia – Regiunea Gaziantep, care a afectat şi Republica Arabă Siriană, precum şi replicile din ultimele ore care au generat agravarea situaţiei umanitare la nivelul celor 2 state,

ţinând cont de solicitarea Republicii Turcia prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, pentru acordarea de asistenţă internaţională în contextul eforturilor de combatere a efectelor negative ale seismului,

luând în considerare propunerea şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, vicepreşedinte al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, în sensul suplimentării asistenţei internaţionale Republicii Turcia, în corelare cu prevederile art. 20, lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi i), şi art. 81 din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 20 lit. f), k) şi l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1 – (1) Se aprobă suplimentarea acordării de asistenţă internaţională, cu titlu gratuit, pentru Republica Turcia, constând în mobilizarea şi trimiterea unei echipe RO-USAR a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

(2) Dotarea echipelor de intervenţie ce acţionează pe teritoriul Republicii Turcia va fi completată în funcţie de nevoile identificate şi evoluţia situaţiei operative cu voluntari, personal medical, mijloace şi tehnică de intervenţie.

(3) Transportul personalului, mijloacelor şi tehnicii prevăzute la alin. 1 şi 2 se realizează pe cale aeriană cu sprijinul logistic al Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 2 – Se propune guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat a bunurilor prevăzute în anexă, pentru utilizarea acestora de echipa de căutare salvare urbană care desfăşoară acţiuni de intervenţie pe teritoriul Republicii Turcia în cadrul mecanismului de asistenţă umanitară internaţională.

Art. 3 – Se abilitează Ministerul Apărării Naţionale să desfăşoare misiuni pentru transportul personalului, mijloacelor şi echipamentelor altor state care acordă sprijin Republicii Turcia sub egida Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii, şi care nu dispun de aceste capabilităţi, la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 4 – Fondurile necesare executării misiunilor de asistenţă umanitară internaţională se alocă din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, din bugetul Ministerului Apărării Naţionale şi, după caz, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

Art. 5 – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă va întreprinde demersurile necesare pentru rambursarea, după caz, a cheltuielilor eligibile din bugetul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii, conform prevederilor legale.

Art. 6 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE
COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIM-MINISTRU
NICOLAE IONEL CIUCĂ